פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

מדינות מעטות בעולם (ביניהן ישראל) חוקקו חוק הממסד את הפונדקאות בשטחן. רבות אחרות אסרו את הפונדקאות (בתשלום ולעיתים גם אלטרואיסטית) בחוק. בתווך, ישנן מדינות רבות בהן הפונדקאות אינה אסורה, בהעדר חוקים האוסרים עליה מפורשות, אך אינה מוסדרת. ההבדלים המשמעותיים בין מדינות המתירות פונדקאות למדינות שאינן אוסרות עליה קשורים ליכולת הפונדקאית לאכוף את החוזה, לגישה שלה לתרופות ולסיוע וכן למעמד הקשר בין ההורים המיועדים והילד/ה. במדינה שבה פונדקאות אינה מוסדרת, ייתכן שהחוזה לא יהיה אכיף – הן בין הפונדקאית להורים והן בינה לבין הסוכנות. במקרה זה, הפונדקאית לא תוכל לפנות לבית המשפט במקרה של הפרה או פיצויים בגין נזק שנגרם כתוצאה מהתהליך. מגבלות אלו יכולות לפגוע בהגנה שהפונדקאית זוכה לה, במדינה שאינה מסדירה הליכי פונדקאות. אנו ממליצים להורים המיועדים להכיר את החוקים והתקנות במדינה בה נערכת הפונדקאות, את מנגנוני הפיקוח שלהם ובמידת הצורך – להקפיד לשלב בהסכם התייחסויות להיבטים האתיים המופיעים באתר זה שאינם מוגדרים על ידי הממסד.

 

 

2336 Total Views 2 Views Today

סגור לתגובות