פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

הסכם הפונדקאות, המסדיר את פרטי ההתקשרות בין הפונדקאית להורים המיועדים, הוא חוזה משפטי לכל דבר הנחתם על ידי הצדדים ולרוב גם על ידי הסוכנות ו/או מרפאת הפוריות. ההסכם נוגע לכל פרטי ההתקשרות ויש שונות גדולה בין הסכמים במדינות שונות ואף בין הסכמים בין סוכנויות שונות באותה המדינה. מטבע הדברים, החוזה צריך להיות גמיש ולהתאים לתנאי הפונדקאות המקובלים על שני הצדדים – ולכן יש חשיבות רבה שצרכי הצדדים ורצונותיהם ייוצגו באופן ראוי במועד גיבוש החוזה.


אנו ממליצים כי לפני החתימה, בשלב גיבוש החוזה, ייצג את הפונדקאית עורך דין שאינו תלוי בהורים המיועדים, בסוכנות הפונדקאות או במרפאה. בישראל, למשל, הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים דורשת שהפונדקאית תיוצג באופן בלתי תלוי. במסגרת איסוף המידע לטובת מוקד הידע, מצאנו כי בארצות הברית, במדינות שאינן אוסרות על פונדקאות, רוב הסוכנויות מקפידות שההורים המיועדים ישכרו עבור הפונדקאית עורך דין בלתי תלוי*. בהודו, לעומת זאת, הדבר אינו נהוג ולרוב הפונדקאית קיבלה את החוזה כלשונו וחתמה עליו. אנו ממליצים גם להקפיד ולשלב בחוזה כל סוגיה שהוסדרה בין הצדדים, ובפרט אלו הקשורות בנושאים המפורטים באתר זה.

* – המונח "עורך/ת דין בלתי תלוי/ה" בהקשר זה מורכב. מכיוון שהסוכנות היא שממליצה בפני הפונדקאית על אותו אדם, הוא תלוי כלכלית בסוכנות וייתכן שיהיה בקונפליקט בין רצון מרשתו לבין האינטרס הכלכלי שלו שלא להצטייר באופן שלילי בעיני הסוכנות, מחשש שזו לא תמליץ עליו עוד. מנגד, פניה לעורך/ת דין אחר/ת גם היא בעייתית, מכיוון שלרוב ההיכרות שלו או שלה עם עולם הפונדקאות תהיה דלה. אפשרות אחרת היא לפנות לעורכי/ות דין המקושרים לסוכנויות אחרות. הבחירה, כמובן, היא של הפונדקאית, אבל בהחלט ניתן לייעץ לה לחשוב על הנושא (בשיחה אישית, שלא בנוכחות הסוכנות).

2499 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות