פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

גם במרפאות הפיריון הטובות ביותר, אין ודאות שהעוברים המוחזרים לפונדקאית ייקלטו בניסיון הראשון. גם הריון שלא נקלט מצריך, כמובן, הכנות רפואיות והקרבות מצד הפונדקאית. חלק מהסוכנויות, בעיקר במדינות שבהן ההיצע בתחום הפונדקאות עולה על הביקוש, אינן מפצות את הפונדקאיות אלא רק אם נכנסו להריון. למעשה, מכיוון שלעיתים נחתם הסכם הפונדקאות בדיעבד במהלך ההריון, אין כל התחייבות חוזית כלפי הפונדקאית במעמד ההחזרה והיא אינה זכאית לדבר במידה וההריון לא נקלט. כמובן שאפשרות זו מוזילה את התהליך, בעיקר במקרים בהם נדרשות החזרות רבות על מנת להיכנס להריון. בנוסף, הדבר מאפשר החזרות תכופות יותר, מכיוון שניתן להחזיר את העובר/ים בכל פעם לפונדקאית פוטנציאלית אחרת, עד לקליטת העוברים. מנגד, המשמעות היא שהפונדקאיות הפוטנציאליות נוטלות על עצמן סיכונים רפואיים וטיפולים המשפיעים על חייהן, ללא הבטחה לפיצוי כספי או לביטוח רפואי.


ככלל, תהליכי הפונדקאות נחלקים לכאלו בהן זהות הפונדקאית ידועה מבעוד מועד ולכאלו בהם ישנן מספר פונדקאיות פוטנציאליות – ורק מול זו שהעוברים ייקלטו בה בפועל ייחתם הסכם. במידה וזהות הפונדקאית ידועה מראש, אנו ממליצים להסדיר בהסכם מולה מבעוד מועד את סוגיית ההחזרות והפיצוי עליהן. במידה וזהות הפונדקאית אינה ידועה, אנו ממליצים לברר מול סוכנות הפונדקאות בתחילת התהליך מהו הפיצוי הניתן לפונדקאיות הפוטנציאליות שעוברות את התהליך וכן לאיזה טיפול וביטוח רפואי הן זוכות. ככלל, כפי שצוין במקומות שונים באתר זה, אנו מאמינים שסוגיות רבות מחייבות אינטראקציה עם הפונדקאית עוד לפני מועד ההחזרה, ולכן מאמינים שנכון לבצע תהליך פונדקאות מול פונדקאית ספציפית שזהותה ידועה מראש.

 

2352 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות