פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

את התשלום אותו מקבלת הפונדקאית כדאי להעריך, כמובן, יחסית לעלות המחיה במדינה בה היא חיה. מכיוון שישנה שונות גדולה בין המדינות השונות ומכיוון שישנם שינויים תכופים בסטדנרט התשלום עבור פונדקאות במדינות השונות, בחרנו שלא לפרט כאן מהן המשמעויות הכלכליות של פונדקאות עבור הפונדקאית. עם זאת, אנו ממליצים לברר לפני תחילת התהליך פרטים בנוגע לעלות המחיה במדינה בה גרה הפונדקאית. האם השכר שיוענק לה במסגרת התהליך (במידה והוא אינו אלטרואיסטי) יאפשר לה לקנות בית? לממן לימודים לילדיה? מלבד אתרים שונים באינטרנט שיכולים לסייע בהשוואה עלות המחיה במדינות שונות, מומלץ גם להיוועץ באנשים שביצעו תהליך פונדקאות לאחרונה – וכמובן גם בפונדקאית עצמה. כמו שצוין בהרחבה תחת סעיף אחר, מומלץ גם לתת את הדעת לאופן בו מועבר הכסף לפונדקאית.

 

3427 Total Views 2 Views Today

סגור לתגובות