פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

בחלק מהסוכנויות לא ניתן עותק מהחוזה לפונדקאית. לעיתים העובדה שהפונדקאית לא תוכל לקבל עותק מההסכם מצויינת מפורשות בהסכם עצמו. אנו מניחים שהרקע לכך הוא בשאיפה של הסוכנויות להבטיח להורים שלא יישארו מסמכים המתעדים את ההתקשרות לאחר התהליך, על מנת להבטיח תהליך אנונימי. עם זאת, הדבר מקשה על הפונדקאית לפעול במידה ויש הפרה של תנאי החוזה או לברר פרטים נוספים במידת הצורך במהלך תקופת ההריון ואחריו. חלק מההסכמים אף מרחיקים לכת ומגבילים את זכותה של הפונדקאית להחזיק בידיה מסמכים רפואיים הקשורים בתהליך, גם לאחר התהליך. כלומר – במקרה שהמידע הרפואי הקשור בתהליך יהיה רלוונטי למצבה הרפואי בעתיד, לא תוכל לספק אותו, וזאת בהסדר שכרוך בסיכונים בריאותיים שונים.


אנו ממליצים לאפשר לפונדקאית לשמור עותק של החוזה וכל מסמך אחר המונפק במסגרת התהליך, כולל מסמכים רפואיים.

 

2169 Total Views 2 Views Today
קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

סגור לתגובות