פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

בתהליך פונדקאות שמבוצע דרך סוכנות פונדקאות, לעיתים לא מועבר הכסף ישירות לפונדקאית, אלא דרך הסוכנות. לרוב, סוכנות זו גם מרכזת את הכסף המועבר לתורמת הביצית, למרפאת הפוריות ועוד. לפיכך, לעיתים אין שקיפות מלאה בנוגע לכמות הכסף המועבר בסופו של דבר לידי הפונדקאית. מובן שאין כל פסול בתשלום לסוכנות או לכל גורם נוסף, ובלבד שתהיה שקיפות בין הצדדים בנוגע לסך הכסף המגיע בסופו של דבר לפונדקאית, כולל מועד העברת הכסף, תשלום עבור הוצאות שוטפות כפי שהוסכם בין הצדדים, תשלום במקרה של סיבוכים רפואיים וכד'. 


בחוזים רבים, סך הכסף המדויק שיועבר לפונדקאית אינו מפורט – ובמסגרת העבודה נתקלנו בעדויות, לפחות בהודו, לפיהם גם מסכום הכסף המועבר לפונדקאית בסופו של יום מופחתים לעיתים עשרות אחוזים בצורה לא פורמאלית. בעוד בישראל התנהלות כזו תיתפס כלא סבירה, ההתייחסות לכך עשויה להיות שונה כתלות בתרבות. מכאן, שיש חשיבות רבה במודעות של ההורים המיועדים לעניין – אם מידע ודאי בנוגע לכמות הכסף המגיע לידיה של הפונדקאית חשוב לכם, יש להכיר במגבלות הקיימות, להתעקש ולהשיג אותו.


לפיכך, אנו ממליצים, לכל הפחות, לברר את סוגיית התשלום עבור הפונדקאית לפני חתימת החוזה. אם ניתן, אנו ממליצים לשלב את הסכום שיגיע ישירות לפונדקאית בחוזה הנחתם מול הסוכנות (ההורים יכולים אף להוסיף את הסכום שהובטח כי יועבר לפונדקאית בכתב יד לחוזה). פתרון מומלץ במיוחד, הנהוג בחלק מהסוכנויות, הוא פתיחה של חשבון נאמנות (Escrow account) עובר הפונדקאית. בנוסף, מומלץ לברר עם הפונדקאית, לאחר סיום התהליך, שהסכום המובטח אכן הגיע לידיה ולא נפל בידי גורמים מתווכים. מטבע הדברים, מומלץ, במידת הניתן, לבצע את האינטראקציה בהקשר זה בהעדר גורמים מתווכים.

 

2247 Total Views 2 Views Today
קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

סגור לתגובות