פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

ישנן סוכנויות בהן לא מקושרת פונדקאית ספציפית להורים המיועדים. בסוכנויות אלו, נערכים למעשה כמה תהליכים – ורק כשנקלט עובר אצל אחת הפונדקאיות נחתם ההסכם בין ההורים המיועדים לבינה. מצב זה, שבו הפונדקאית חותמת על ההסכם רק לאחר הכניסה להריון, מעורר קשיים במספר הקשרים:


  1. הסוגיות הנוגעות לניסיונות הכניסה להריון (כגון הטיפולים הרפואיים לטובת ההחזרה) ולתחילת ההריון (כגון הטיפולים הרפואיים בתחילת ההריון והתזונה בשבועות הראשונים) אינן מוסכמות בין הצדדים, למרות שכבר בשלב זה ישנן דרישות מהפונדקאית.
  2. מרגע שנכנסה הפונדקאית להריון והתהליך כבר החל, כושר המיקוח שלה בתהליך גיבוש החוזה יורד, שכן סביר שלא תרצה להפסיק את ההריון1. הסכם הפונדקאות נועד להבהיר לשני הצדדים את תנאי ההליך, לפני תחילת התהליך הרפואי, וכאשר עומדת בידי הצדדים ברירה אמיתית.
  3. מלבד הפונדקאית שתשא את ההריון ועימה ייחתם החוזה, ישנן נשים אחרות שעברו טיפולים רפואיים כהכנה להחזרה ואולי אף עברו החזרות לא מוצלחות. ללא הסכם חתום מולן, לא מן הנמנע שלא קיבלו מידע מפורט בנוגע לסיכונים הרפואיים בתהליך וייתכן שאף לא ידעו שישנן נשים אחרות שמבצעות החזרות במקביל להן, כך שלא כולן תסיימנה את התהליך ותקבלנה את מלוא התגמול. בנוסף, אין במקרה זה כל עירבון שנשים אלו יתוגמלו עבור תקופת ההכנה ועבור ההחזרות שלא הצליחו.

לכן, לצד היתרונות הגלומים בתהליך שאינו כבול לפונדקאית אחת בתחילתו (ובעיקר קיצור משך ההמתנה בין החזרה להחזרה במקרה שבו העובר לא נקלט), יש להכיר במגבלות בתהליך כזה. ניתן לחשוב על פתרונות אפשריים לבעיה, כגון גיבוש של מסמך משפטי המתאים לתחילת התהליך, מתייחס לשלבים הראשונים של התהליך ומביא הצהרת כוונות לגבי נושאים שנדרש ליישב בעת חתימת ההסכם הסופי. ניתן לשלב במסמך זה גם "קוים אדומים" של ההורים המיועדים. מסמך כזה יכול להיחתם בין הסוכנות, ההורים המיועדים והפונדקאיות הפוטנציאליות בתחילת התהליך, ורצוי שיכלול התייחסות לפיצויים לנשים שלא יישאו את ההריון ופרק שמבהיר כיצד נוהגים במקרה שבו יהיו מספר הריונות במקביל. בכל מקרה, אנו ממליצים לוודא שהפונדקאיות הפוטנציאליות מודעות לתנאי התהליך ובפרט לכך שישנן מספר נשים אליהן יוחזרו עוברים במקביל.


בעיות אלו מצטמצמות, כמובן, בסוכנויות בהן יש התאמה מוקדמת של הפונדקאית וההורים המיועדים.


1 ניתן לטעון גם שכושר המיקוח עלה מכיוון שההורים המיועדים לא ירצו להפסיק תהליך שכבר החל, אך צריך לקחת בחשבון את יחסי הכוחות הלא שוויוניים מלכתחילה כדי להבין שהסבירות שהפונדקאית תערער בשלב זה על חלקים בהסכם אינה גבוהה.

 

 

2599 Total Views 2 Views Today
קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

סגור לתגובות