פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

אחת הפרקטיקות הנהוגות בפונדקאות במדינות ובסוכנויות מסוימות היא שימוש בדילול עוברים בתחילת ההריון: החזרה של מספר גדול יחסית של עוברים כדי להגביר את הסבירות להיקלטות של עובר אחד לפחות, והפחתת כמות העוברים ברחם בשלבים המוקדמים של ההריון במידה ונקלט מספר גדול של עוברים (לרוב – יותר משניים). להליך הדילול יש השלכות על בריאות הפונדקאית וכן על בריאות העוברים הנותרים, ולכן ממעטים להשתמש בו. עם זאת, כאמור, לעיתים נכנסים ההורים לתהליך הפונדקאות תוך ידיעה שדילול עוברים היא אופציה במקרה של היקלטות של מספר גדול של עוברים. במקרים מסוימים ההחלטה על דילול מתקבלת, הלכה למעשה, על ידי ההורים המיועדים בשיתוף הסוכנות והמרפאה, ועמדת הפונדקאית בנושא אינה נלקחת בחשבון.


כמו כל פרוצדורה רפואית הקשורה בהריון, מומלץ לערב את הפונדקאית כבר בשלב מוקדם (בשאיפה לפני החתימה על ההסכם) באפשרות לבצע דילול ובתנאים לביצועו. סוגיה זו צריכה להשפיע גם על כמות העוברים המוחזרים, ולכן כדאי לדון בנושא מבעוד מועד, עוד לפני ההחזרה. כמו כן, כדאי לשים לב שלא בכל מדינה ניתן לבצע דילול עוברים ולהבין את המגבלות על התהליך במדינה בה מתבצע התהליך.


יש לציין שלעיתים נדרש דילול עוברים מסיבות שאינן קשורות בכמות העוברים שהוחזרו או משאיפת ההורים, אלא על רקע רפואי (למשל בעיה בהתפתחות אחד העוברים). במקרה זה, ההתייחסות לסוגיה צריך להיות שונה, ומתאים יותר למתואר בסעיף המתייחס לפרוצדורות הרפואיות שלא היו צפויות מראש.

 

2282 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות