פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

במצבים שונים, ייתכן שתידרש הפונדקאית להפסיק את ההריון עקב סיבות רפואיות שעלולות לסכן את העובר או את היולדת. ישנם מקרים בהם ההמלצה היא חד-משמעית – ואילו במקרים אחרים נדרשת החלטה מורכבת נוכח המלצות מערכת הבריאות. ברוב (אם לא כל) המדינות בהן נערכת פונדקאות, יכולה הפונדקאית להחליט בעצמה על הפסקת ההריון או שמירתו בהינתן בעיה רפואית – אך עדיין ישנן מורכבויות שראוי לחשוב עליהן. בארצות הברית אירע מקרה שהציף את הבעיות הכרוכות בהפסקת הריון. לאחר בדיקות רפואיות, המליץ במקרה זה הרופא להפסיק את ההריון. ההחלטה התקבלה על ידי ההורים המיועדים – אך הפונדקאית סירבה להפיל את העובר, כיוון שהתנגדה להפלות באופן עקרוני. בסופו של דבר, נאלצה הפונדקאית לעבור למדינה אחרת בארצות הברית, בה מוגדרת הפונדקאית כאפוטרופוסית של הילד – ושם הולידה את הילד וגידלה אותו.


הסכמי פונדקאות שונים כוללים התייחסות להפסקת ההריון. בחלקם, מופיע איסור מוחלט על סיום ההריון למעט בנסיבות שבהן ממליץ על כך הרופא בהתייעצות עם ההורים המיועדים, למרות שאיסור זה סותר במקרים מסוימים את החוק המקומי ואת ההשקפה הבינלאומית לגבי זכות האישה על גופה. לעיתים המידע הרלוונטי לא הועבר לפונדקאית אלא רק בשלב מאוחר, לקראת ההפלה. מומלץ להתייחס בחוזה לקבלת ההחלטות במצב בו ישנה המלצה רפואית לבצע הפלה ולדאוג שהפונדקאית מעודכנת בכל המידע הרלוונטי באופן שוטף במקרה של בעיה רפואית.


סוגיית הפסקת ההריון מתחדדת במידה והפונדקאית מחליטה על הפסקה ההריון על דעת עצמה ללא רקע רפואי. גם כאן, ברוב המדינות, עומדת לרשותה הזכות לעשות זאת, לפחות בשלבי ההריון המוקדמים. בהקשר זה יש לקחת בחשבון שאם מוטלות על הפונדקאית סנקציות כלכליות בשל החלטה כזו (מעבר לאי תשלום עבור הפונדקאות עצמה) הדבר עלול לפגוע בזכותה על גופה באופן בלתי מידתי. אין ספק שנושא הפסקת ההריון באופן יזום הוא עניין רגיש, אך יש להניח שהאינטרס של הפונדקאית, בין השאר מטעמים כלכליים, הוא ללדת את התינוק ולא להפסיק את ההריון.

הערה: מלבד המקרה המורכב של הפסקת הריון מטעמים רפואיים, ישנו מקרה אחר שעשוי להעלות סוגיות מורכבות: לידה של ילד/ה עם מום מולד. ראוי להבהיר כי סיטואציה קשה זו אינה צריכה לפגוע בתגמול המועבר לפונדקאית.

 

 

2133 Total Views 3 Views Today

סגור לתגובות