פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

כמו בכל הריון, גם הריון במסגרת תהליך פונדקאות מצריך קבלת החלטות שונות, כגון שימוש בחומרי הרדמה אזורית, הכרעה בין לידה טבעית וניתוח קיסרי ואף הגדרה של הגורמים הרשאים להיכנס לחדר הלידה בזמן הלידה. במקרים קיצוניים, וככל הנראה נדירים, מתקבלות החלטות רפואיות עבור הפונדקאית ללא אישורה ולעיתים אף ללא ידיעתה (ראו למשל את העדויות המובאות בעמוד 66 במאמר זה). המצב השכיח יותר הוא שההחלטות מתקבלות על ידי הפונדקאית באופן פורמאלי, אך פעמים רבות מופעלים עליה לחצים חיצוניים מצד רופאים ולעיתים גם מצד ההורים המיועדים.


למשל – ישנה לרוב העדפה של הרופאים וההורים לערוך ניתוח קיסרי, מכיוון שניתן לשלוט במועד שלו והוא נחשב כבריא יותר עבור התינוק. עם זאת, ניתוח קיסרי טומן בחובו סיכונים רבים יותר לפונדקאית. מנגד, ישנן פונדקאיות שמעדיפות ללדת בניתוח קיסרי משיקולים שונים. בהודו, למשל, מעדיפות פונדקאיות רבות לבצע ניתוח קיסרי מכיוון שתינוקות בעלי גנים מערביים נוטים להיות גדולים יותר מאשר תינוקות הודיים, והפונדקאיות חוששות מהכאבים הכרוכים בלידה טבעית של תינוק גדול. שיקול נוסף בעד ניתוח קיסרי, שאינו נכון רק להודו, הוא הרצון להפחית את האינטראקציה עם התינוק, הכרוכה בלידה טבעית, כדי למנוע היקשרות עימו.


אנו ממליצים לוודא שהפונדקאית מקבלת את כל המידע הרפואי הנחוץ לקבלת ההחלטות לגבי גופה בשקיפות מלאה ובשפה ברורה לה. כמו כן, אנו ממליצים להורים המיועדים להבהיר לסגל הרפואי, למען הסר ספק, כי טובת הפונדקאית היא שעומדת בראש סדרי העדיפות ולהבהיר שכל החלטה שלה תהיה מקובלת ולגיטימית. אנו ממליצים ששיקולים אלו הם שינחו את ההורים המיועדים והצוות הרפואי גם בהקשרים אחרים הקשורים בחוויית ההריון והלידה: אינפורמציה רפואית ברורה ונהירה וקבלת החלטות עצמאית של הפונדקאית.

 

2082 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות