פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

כמו בכל הריון, גם בהריון הנערך במסגרת תהליך פונדקאות ישנן שורה של בדיקות רפואיות המתבצעות באופן שוטף (הגם שיש הבדלים בין הבדיקות הנהוגות במדינות השונות). לעיתים נדרשות גם בדיקות מעבר למינימום הזה, למשל אם התגלתה בעיה באחת הבדיקות השגרתיות או שההורים המיועדים מעוניינים לקבל מידע רפואי שלא ניתן במסגרת הבדיקות השגרתיות (למשל, במדינות בהן נהוג לקיים סקירת מערכות בודדת, ניתן לבקש לבצע סקירה נוספת, כנהוג בישראל). העלות על הבדיקות הנוספות אינה מושתת על הפונדקאית, כמובן, אלא על ההורים או הביטוח הרפואי. עם זאת, הבדיקות דורשות זמן ומאמצים מהפונדקאית ולעיתים אף מצריכות הכנות לא טריויאליות, מעבר למדינה אחרת ואף סיכונים רפואיים. כל האמור לעיל נכון לא רק לגבי בדיקות רפואיות, אלא לעיתים גם פרוצדורות רפואיות שונות הקשורות בהריון (למשל – דילול עוברים).


ראשית, אנו ממליצים לשלב כל בדיקה שידוע עליה מראש (למשל סקירת מערכות נוספת) בהסכם. במקרה של בדיקות או טיפולים שלא ניתן היה לצפות מראש, אנו ממליצים לשקול תשלום של פיצויים לפונדקאית, כתלות בהשפעותיהן על חייה. כמו כן, אנו ממליצים לוודא, במידה ותידרשנה בדיקות נוספות, כי הפונדקאית מודעת לסיכונים הרפואיים, במידה ויש כאלו. גם אם מחליטים ההורים שלא לשלב סעיף המתייחס לפיצויים בגין בדיקות להסכם הפונדקאות, אנו ממליצים לוודא שהפונדקאית מודעת לכך שבדיקות כאלו עלולות להידרש ושהתשלום עבור התהליך כולו מגלם בתוכו גם מקרים של בדיקות נוספות.

 

1965 Total Views 2 Views Today

סגור לתגובות