פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

מטבע הדברים, לא כל החזרה של עוברים לרחם מסתיימת בהריון מוצלח. עם זאת, כל החזרה כזו מצריכה תהליך רפואי (ולרוב גם נפשי) ממושך עבור הפונדקאית, הכולל נטילה של הורמונים המשפיעים על חיי היומיום. כמובן שגם לכישלון ניסיון ההחזרה עצמו יש השפעות רגשיות לא פשוטות – על ההורים המיועדים ועל הפונדקאית. שיקולים אלו הביאו לכך שהקווים המנחים לביצוע פונדקאות בישראל, למשל, קובעים כי על הפונדקאית וההורים לקבוע מראש את כמות הניסיונות המקסימלי – ובכל מקרה לא מאפשרים הקצבה של יותר משש החזרות. כמו כן, הם מבקשים להקציב את משך תקופת הניסיונות (כך שלא יהיה גבוה מ-18 חודשים). יש לציין שהגבלה כזו לא נובעת רק משיקולי הבריאות של הפונדקאית, אלא גם נועדה למנוע ניסיונות עקרים שהסבירות להצלחתם נמוכה. אנו ממליצים לשקול, יחד עם הפונדקאית, אם נכון לקבוע הגבלה כלשהי בהקשר זה בהסכם.

 

2287 Total Views 2 Views Today

סגור לתגובות