פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

הנחיות משרד הבריאות הישראלי לגבי פונדקאות אינן מאפשרות לאישה להיות פונדקאית יותר משלוש פעמים במהלך חייה. ניתן להניח שהרציונל מאחורי ההגבלה נובע הן משיקול של סיכון רפואי והן משאיפה לצמצם כמידת הניתן את הסבירות שאישה תעסוק בפונדקאות כ"משרה מלאה". ככלל, החוק הישראלי מנסה לאזן בין הצורך של ההורים המיועדים בתהליך הפונדקאית לבין שמירה על זכות האישה לגופה – ולהשקפתו שימוש האישה בגופה כמקור הכנסה, תוך סיכון בריאותה, צריך להיות מוגבל. במדינות אחרות אין לרוב הגבלה ממסדית על כמות הפעמים שאישה יכולה להיות פונדקאית.


סוגיה זו קשורה יותר להשלכות החברתיות של פונדקאות ברמת המאקרו ולפיקוח הממסדי על הפונדקאות – ואילו השלכותיה עבור המקרה הפרטי אינן בהכרח ברורות. האם צריכים הורים מיועדים, שטובת הפונדקאית מונחת לנגד עיניהם, לסרב לפונדקאית שמעוניינת להיכנס לתהליך ברצונה החופשי? איננו מעוניינים לנקוט עמדה בסוגיה זו, אך לדעתנו זוהי סוגיה שרצוי להכיר בכניסה לתהליך.

 

2038 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות