פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

פרויקט "פונדקאות אחראית" הוא פרויקט שנוצר על ידי צוות אד-הוק, שאינו מקושר לאף ארגון קיים, ובוצע החל מסוף 2013 ועד אפריל 2014. לטובת הפרויקט התגבש צוות שכולל נשים וגברים, כולם/ן בהתנדבות, שהתאחדו סביב הצורך לאפשר גישה למידע בנוגע להיבטים המוסריים של פונדקאות לאוכלוסיות השוקלות להיות הורים באמצעות פונדקאות. כצוות, אין בינינו אחידות דעים בנוגע להיבטים רבים הקשורים בפונדקאות, ובכלל זה שאלת הלגיטימיות של הפונדקאות ככלל ומידת הרגולציה הנדרש בחוק בהקשר לתהליכי פונדקאות. המכנה המשותף שהוביל אותנו הוא ההבנה שכל עוד מתקיימים תהליכי פונדקאות בארץ ובעולם, נכון שאלו יתבצעו תוך מודעות להיבטים המוסריים הקשורים בהם.


הפרויקט החל בלמידה המבוססת על ספרות רלוונטית – שמקורה בגורמים אקדמיים, משפטיים, חברתיים וממסדיים וכן על הסכמי פונדקאות ממדינות שונות. בהמשך, נבנה מאגר המידע על בסיס הניסיון האישי של החברים/ות בצוות והספרות שקראנו. הגדרנו יחד את התוצר הראוי, הערנו זו לזה הערות והארות וטייבנו את האתר. לקראת סיום, הוצג הקונספט לגורמים רלוונטיים לקבלת הערות והתייחסויות. בין השאר, הופץ התוצר להתייחסותם של ארגונים פמיניסטיים, של ארגונים להט"ביים, של גורמים משפטיים רלוונטיים, של סוכנויות פונדקאות ושל נשים פונדקאיות ישראליות. ההערות שולבו בתוצר הסופי, שהושק באפריל 2014.


כאמור, הצוות הוא צוות אד-הוק ולפיכך האתר לא נועד להתעדכן באופן קבוע. עם זאת, ייתכן שיעודכן בהינתן התפתחויות משמעותיות. בעתיד, בהנתן משאבים מתאימים, אנו מעוניינים לפתוח באתר פורום פעיל, שיאפשר למבקרים/ות לשתף בסיפורים אישיים ובמחשבות הנוגעות להיבטים האתיים של פונדקאות – ואף להתייעץ עם חברי/ות הפורום בנוגע לתהליך שלהם/ן.


משתתפי/ות הצוות (לפי סדר ה-א,ב):

עופר בית הלחמי

ד"ר לורה ורטון

מעיין נייזנה

שלי פרידמן

איתן שכטמן


ותודה מיוחדת נתונה לסיביל לוסטנברגר ולפרופ' (אמריטה) מאירה וייס, שהיו שותפות לעבודת הצוות באופן חלקי ותרמו לו רבות.
אימייל ליצירת קשר: info@r-surrogacy.org

4131 Total Views 2 Views Today

השאר תגובה