פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

נשים רבות שעברו פונדקאות מתייחסות להעדר התמיכה החברתית כאחד הקשיים המרכזיים. בפרט, בולט הצורך לשתף את הגורמים הקרובים לפונדקאית בלבטים לפני התהליך ובמהלכו מבלי לחשוש מתוצאות שליליות. בהודו, למשל, מלווה הפונדקאות פעמים רבות בסטיגמות חברתיות והיא נעשית בסתר, במרוחק מהקהילה ולעתים מהמשפחה המיידית. מחקר שנערך בנושא בהודו מראה שחשאיות התהליך היא הגורם העיקרי לקשיים במהלך הפונדקאות. גם מעדויותיהן האישיות של פונדקאיות בהודו ניכרת ההשפעה המשמעותית של הסביבה החברתית על האופן בו נחוויית הפונדקאות. במדינות אחרות התהליך לרוב יותר גלוי ומקובל, אך עדיין מטבעו מלווה בקשיים רגשיים. לתמיכה של המשפחה המיידית, ובעיקר של בן זוגה של הפונדקאית במידה וקיים כזה, צפויות השלכות משמעותיות על מצבה הרגשי במהלך ההריון ובעקבותיו.


אנחנו ממליצים להתעניין במעגלי התמיכה של הפונדקאית בתחילת התהליך ולוודא שאכן ישנם מעגלים כאלו הנגישים לה בתקופת ההריון. במידה ונדרשות נסיעות למדינה אחרת לטובת תהליכים רפואיים, אנו ממליצים להבטיח כי הפונדקאית לא טסה לבצע את התהליך לבדה, אלא מלווה בחבר/ה או קרוב/ת משפחה. לרוב, נדרש צד נוסף (לרוב בן זוגה של הפונדקאית, אך לעתים קרוב/ת משפחה אחר/ת) להיות חתום על הסכם הפונדקאות. להיותו של גורם נוסף צד בהסכם ישנם יתרונות וחסרונות: מחד, הוא מבטיח שאינה לבד בתהליך ואינה מבצעת אותו בחשאי וללא תמיכה. מנגד, חתימתו של גורם חיצוני על ההסכם מתנגש לכאורה עם זכותה הבלבדית של הפונדקאית על גופה ומעלה חשש שהתהליך נעשה על רקע לחץ של אותו הגורם. במצב מורכב כזה, אנו ממליצים לעשות מאמץ להבטיח ככל הניתן כי הפונדקאית זוכה לתמיכה – אך אינה מנוצלת במסגרת התהליך (ראו גם הרחבה בנושא זה בסעיף אחר).


כמו כן, מומלץ לבחון אם לרשות הפונדקאית עומד/ת פסיכולוג/ית או עובד/ת סוציאלי/ת הזמין/ה לתמיכה בעת הצורך. גם פונדקאיות אחרות, בהווה או בעבר, יכולות להוות מוקד חשוב של תמיכה ברגעים קשים. בהתקשרויות מסוימות לצרכי פונדקאות עוברת הפונדקאית המיועדת הערכה פסיכולוגית לפני התהליך כדי לוודא, בין השאר, שהיא אכן מצוידת בחוסן הנפשי לקראת התהליך. הערכה זו מתייחסת לרוב גם לקיומם של מעגלי תמיכה עבור הפונדקאית. מומלץ לוודא שהערכה כזו התבצעה לפני שמתחיל התהליך.

 

2516 Total Views 3 Views Today

סגור לתגובות