פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

בכדי שההריון יהיה תקין, נדרשת הפונדקאית להקפיד על כללים מסוימים. למשל – לא לעשן ולא לשתות אלכוהול במהלך ההריון, להקפיד על תזונה מתאימה וכד'. בנוסף, צריכה הפונדקאית להימנע מקיום יחסי מין בסמוך למועד ההחזרה על מנת למנוע אפשרות של הריון טבעי כתוצאה מיחסי המין. בארצות הברית, הסכמים מסוימים מגבילים את זכותה של הפונדקאית לבקר במדינות בהן הסטטוס החוקי של פונדקאות בעייתי החל מחודש מסוים בהריון, מחשש שתלד במדינה שתערים קשיים על סיום התהליך.


כמו בנושאים אחרים, גם כאן ישנו ספקטרום רחב שנע בין הדרישות הרפואיות הבסיסיות ביותר לבין דרישות ספציפיות יותר, שאינן הכרחיות להריון תקין. יש מגוון החלטות לגיטימיות, כל עוד הן מוסכמות ומובנות על הצדדים להסכם, תורמות להריון תקין ואינן פוגעות בחירותה של הפונדקאית באופן בלתי סביר. כך, למשל, בישראל נערכו תהליכים במסגרתם הפונדקאית התבקשה שלא לאכול אוכל לא כשר במהלך ההריון. עם זאת, רצוי לשים לב כי לעיתים מרפאות הפוריות עלולות להטיל הגבלות נוספות, חלקן אף לא סבירות (למשל – איסור לקיים יחסי מין למשך חודשי ההריון הראשונים ולא רק סמוך למועד ההחזרה). חוזים שונים אף מטילים מגבלות שספק אם ניתן לעמוד בהן, כגון איסורים גורפים על שימוש בחומרי ניקוי וקוסמטיקה. ישנם אף הסכמים המגבילים את יציאותיה של הפונדקאית מביתה, את זכותה לצאת לדייטים ואף את האינטראקציות החברתיות עם בן זוגה.


אנו ממליצים להעלות את הסוגיה במעמד חתימת ההסכם ולהגיע להבנות יחד, שיעוגנו בהסכם. כמו כן, מומלץ להחליט יחד על גורם מוסכם (למשל רופא או גורם בסוכנות) שיתווך ויגשר על פערים שיתגלעו בין הצדדים – ולעגן זאת בהסכם. ככלל, אנו ממליצים להתחשב בשני היבטים במחשבה על הנושא. ראשית, סביר שלפונדקאית יש אינטרס מובהק בהצלחת ההריון ולכן מומלץ שלא להתייחס לסוגיה כקונפליקט, אלא כמאמץ משותף. שנית, מומלץ להורים המיועדים לשים את עצמם בנעלי הפונדקאית ולבחון אם המגבלות המוטלות עליהן היו נתפסות כלגיטימיות בעיניהם.

 

2820 Total Views 4 Views Today

סגור לתגובות