פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

בחלק מהמדינות שאינן אוסרות על פונדקאות, ישנה תופעה נפוצה יחסית במסגרתה נשים ממדינות שכנות עוברות תהליך פונדקאות במדינה אחרת. כך, למשל, נשים נפאליות רבות עוברות תהליך פונדקאות בהודו (ונשים הודיות עוברות חלקים מהתהליך בנפאל) – וגם בין ארה"ב וקנדה ישנה תופעה דומה. לעניין זה, שלכאורה נראה טכני, יש השלכות רבות על חוויית הפונדקאות ועל הסיכונים הכרוכים בתהליך:


  • ראשית, פונדקאיות המבצעות את התהליך או חלקו במדינה אחרת משוכנות לרוב במרוחק ממעגלי התמיכה שלהן, הנותרים במדינת מגוריהן. החלופה, המתאפשרת רק בהנתן מרחקי נסיעה סבירים, היא לחצות את הגבול לטובת בדיקות ולנסוע שעות רבות באופן תדיר – וגם לה חסרונות גדולים.
  • שנית, במדינה בה אין לפונדקאית אזרחות היא חשופה יותר מבחינה משפטית ובריאותית. הפונדקאות עלולה להיחשב לעבודה לא חוקית במדינה – ולא כל הפונדקאיות מכירות את החוק המקומי ואת הגבלותיו במדינה בה מתבצע התהליך. במקרה של הסתבכות חוקית או משפטית, עלולה הפונדקאית להתקשות בהתמודדות עקב העדר מקורות תמיכה ולעיתים גם עקב חוסר ידיעת השפה.

במידה והפונדקאית היא אכן תושבת מדינה אחרת מזו בה מבוצע התהליך או חלקים ממנו, אנו ממליצים לתת את הדעת לסוגיות אלו – ולוודא כי הפונדקאית מבינה את המורכבות והסיכונים הכרוכים במצב מיוחד זה וכי היא מסכימה לביצוע ההליכים במדינה זרה. בפרט, מומלץ לוודא שפרטי התהליך המדויקים, ובכלל זה המדינה בה נערכים הטיפולים, בה תערך הלידה והתגמול הכספי עבור המעברים הנדרשים, מצוינים בצורה מספקת בהסכם הפונדקאות. אנו ממליצים גם לבחון אם תתאפשר לפונדקאית גישה למעגלי התמיכה שלה (למשל, אם יתאפשר לאדם כלשהו להתלוות אליה). 


עד כה, התייחסנו רק לתהליכים בהם התכנון המוקדם מתייחס למעבר בין מדינות במסגרת התהליך. עם זאת, בתהליכים שונים בעבר התבקשה הפונדקאית לעבור למדינה אחרת לטובת בדיקה או פרוצדורה רפואית שלא ניתן לקיימה במדינה בה היא מתגוררת. כך, למשל, ישנן מדינות האוסרות על ביצוע דילול עוברים. מצבים אלו מורכבים, מכיוון שלא תמיד ניתן לחזות אותם מראש, והם עלולים להציב את הפונדקאית במצב שהיא נדרשת להסכים למעבר בלא שיש לה אפשרות ממשית לסרב נוכח האילוצים הרפואיים. אנו ממליצים לבחון מראש מול הסוכנות אם ישנם תהליכים רפואיים שלא ניתן לבצע במדינה בה נערך התהליך – ואם כן, לפתוח את הנושא מול הפונדקאית במעמד חתימת החוזה. במידה ומתגלה צורך בבדיקה או טיפול שלא תוכנן מראש, אנו ממליצים להיות קשובים לתחושות הפונדקאית ולנסות ולהענות לצרכיה.

2157 Total Views 3 Views Today

סגור לתגובות