פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

מדינות שונות, ואף סוכנויות שונות באותה המדינה, מאפשרות לפונדקאית סביבת מגורים שונה. בחלק מהמקרים, נותרת הפונדקאית לגור בביתה. במקרים אחרים, נשכרים עבורה דירה או חדר – ואילו לעיתים שוהות הפונדקאית במתקן משותף המנוהל על ידי המרפאה. 


הבחירה במקום מגורים אינה תמיד טריוויאלית. במהלך תקופת ההריון, הפונדקאית נדרשת להגיע למרפאה לצורך בדיקות שגרתיות, בדומה להריון רגיל בארץ. חלק מהפונדקאיות גרות במרחק גדול מהמרפאות, אותן הן נדרשות לבקר באופן תכוף, והנסיעות, בעיקר בשלבי ההריון המתקדמים, אינן פשוטות (בהודו, למשל, ישנן פונדקאיות שלעיתים גרות במדינות אחרות, כגון נפאל, ובמידה ולא מאורגן עבורן מקום מגורים בהודו, הן נדרשות לנסיעות של שעות רבות בתכיפות גבוהה). שיקול משמעותי נוסף הוא המשפחה והסביבה הקרובה. לעיתים מעדיפה הפונדקאית להתנתק מסביבתה לצורך ההריון ואף להסתיר אותו. מנגד, ישנן פונדקאיות שממשיכות לעבוד בקרבת הבית (או כעקרות בית) ומעדיפות להישאר בביתן.


שיקול מרכזי עבור פונדקאיות רבות הוא הקרבה לבני זוגן ולילדיהן, ולכן סוכנויות, המציעות דירה עבור הפונדקאית, מתאימים אותה לעיתים למשפחה כולה. יש לציין שעבור הורים רבים, שהייתה של הפונדקאית במתקן משותף בניהול המרפאה מקנה בטחון בכך שהתנאים הרפואיים, כמו גם הנגישות למזון באיכות גבוהה ולתרופות, יהיו מיטביים עבור ההריון. מנגד, אפשרות זו עלולה לשלול את החופש של הפונדקאית לחיות את חייה במהלך ההריון באופן המתאים לה. כך למשל, במתקנים מסוימים נאסר על הפונדקאיות לצאת לכל פעילות שאינה תור לרופא או ביקור משפחתי שתואם ואושר מראש, והן מבלות את רוב שעות היום בבית הפונדקאיות.


כאמור, במדינות שונות ובסוכנויות שונות נהוגים סטנדרטים שונים. המלצתנו בהקשר הזה היא לאפשר לפונדקאית את זכות הבחירה בנוגע לתנאי מגוריה. עם זאת, מובן שלהחלטות שונות תהיינה השפעות שונות על עלות התהליך.

  • במקרים בהם הפונדקאית תשוכן בדיור חלופי הרחק ממקום מגוריה העיקרי, מומלץ לוודא כי ניתנה לה האפשרות לשכן במקום גם את משפחתה, או לכל הפחות מקור תמיכה אחר. הסוגיה נכון בפרט במקרים בהם הפונדקאית משוכנת במדינה אחרת מזו בה היא מתגוררת.
  • במקרים בהם הפונדקאית תשוכן במרוחק ממשפחתה – ולעיתים גם אם נותרת בביתה – צפוי הטיפול במשפחה ובמשק הבית להשתנות משמעותית. מומלץ לוודא שאכן יש מי שדואג למשפחה בהעדרה של האם ולסייע במידת הניתן. כמו כן, במקרה זה מומלץ לוודא ששהותה של הפונדקאית בדירה מרוחקת אינה מונעת ממנה, בפועל, את האפשרות לפגוש את משפחתה במהלך ההריון, עקב המרחק ועלויות הנסיעה הגבוהות.
  • במידה והפונדקאית תשוכן במתקן משותף, מומלץ לוודא ככל שניתן כי היא עדיין תהא זכאית לפגוש את בני משפחתה ולצאת מהמקום ללא השגחה, ככל שהיא מעוניינת בכך.

 

 

2867 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות