פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

במקרים רבים, תורמת הביצית מגיעה ממדינה אחרת מזו בה מתבצעת הפונדקאות. לעיתים תרומת הביציות נעשית במדינה בה היא אזרחית ולעיתים במדינה אחרת, בה נערכת הפונדקאות. כיום אין קונצנזוס במדע בנוגע לסיכונים הקיימים בתרומת ביציות, אך מדינות שונות עדיין מגבילות את כמות מחזורי השאיבה שיכולה אישה לעבור. בארה"ב למשל קובע ה-American Society for Reproductive Medicine כי יש להגביל את כמות המחזורי לשישה לתורמת. חוק תרומת הביציות הישראלי, מנגד, מדבר על שלושה מחזורי תרומה. למספר האבסולוטי יש חשיבות פחותה לעומת עצם העיסוק בנושא בצורה פורמאלית מטעם המדינה. מומלץ לבחון אם במדינה בה מתבצעת התרומה יש פיקוח ממסדי על תנאי התרומה, לרבות הטיפול הרפואי, הגבלה על הסכום המוענק לתורמת, מספר מחזורי התרומה המקסימלי ועוד.


בפרט, יש לשים לב לנושא זה כאשר התרומה מתבצעת במדינה שבה התורמת אינה אזרחית. כפי שצוין בסעיף אחר לגבי הפונדקאית, ביצוע פרוצדורה רפואית במדינה בה אין לאדם אזרחות היא אירוע מורכב. רצוי שהתורמת תכיר את המגבלות החוקיות על תרומת ביציות במדינה בה נערכת התרומה, תעמוד על טיב הטיפול הרפואי במקרה של סיבוכים ותבין את גבולות הביטוח הרפואי בהנחה שישנו כזה. אנו ממליצים להורים המיועדים להכיר גם הם את ההשלכות הללו ולוודא שתורמת הביציות נכנסת לתהליך בידיעה מלאה של פרטיו. בהקשר אחר, אנו ממליצים לאפשר לתורמת הביצית להטיס איתה מלווה למדינה בה תערך התרומה, כדי שלא תהיה ללא תמיכה במהלך התהליך הרפואי המורכב.

2132 Total Views 1 Views Today

סגור לתגובות