פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

למרות שמדובר בתהליך קצר משמעותית מההריון, תהליך תרומת הביציות אינו חף מסיכונים. לקראת השאיבה, מוזרקים לתורמת הביצית הורמונים שתכליתם להגביר את כמות הביציות הנשאבות במסגרת התהליך. להרגשת תורמות ביציות רבות, הורמונים אלו מקשים על ההתנהלות בחיי היומיום. יש לציין כי הגדלת מינוני ההורמונים עשויה להגדיל את כמות הביציות הנשאבות – אך עלולה גם לפגוע בבריאות התורמת ובהתנהלותה היומיומית.


תהליך השאיבה עצמו נעשה בהרדמה מלאה – וכמו כל תהליך כזה, הוא כרוך בסיכונים. מכיוון שנערכו מחקרים מעטים בלבד הבוחנים את ההשפעה הרפואית ארוכת הטווח של התרומה, קשה לקבוע אם אכן ישנן השפעות כאלו. הדעות בנוגע להשפעה השלילית של התהליך על הפוריות בעתיד חלוקות, אך הקונצנזוס המדעי נוטה להעריך שאין השפעה כזו. מנגד, ישנן עדויות, שעדיין אינן מבוססות, המראות על עלייה בסבירות לסרטן בעקבות תרומת ביציות, בדגש על סרטן הרחם. עם זאת, כאמור, אין היום קונצנזוס מדעי רחב בנושא זה. אפשר לקרוא מעט על ההשלכות הרפואיות של התרומה כאן וגם כאן.


אנו ממליצים לוודא שכל המידע הרפואי הרלוונטי, לרבות פירוט הסיכונים וסוגיות הקשורות במינוני ההורמונים המוזרקים, יועבר לתורמת הביצית לפני הסכמתה לתהליך.

 

2433 Total Views 2 Views Today

סגור לתגובות