פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

פרויקט "פונדקאות אחראית" נולד בניסיון לאפשר לזוגות וליחידים המבקשים לקיים תהליך פונדקאות, בארץ ובחו"ל, נגישות וחשיפה לסוגיות הקשורות בהיבטים האתיים של התהליך. כיום, ישנו פער אידאולוגי גדול בין א/נשים הרואים/ות בפונדקאות אופציה לגיטימית להרחבת המשפחה לבין אחרים שרואים בו ניצול של גוף האישה שיש לאסרו. במקום לקחת צד בדיון, אנחנו מעוניינים לנסות וליצור גשר בין השיח הפמיניסטי לעולם הפונדקאות. אחת ההשלכות של ההתפלגות הגסה של הדיון ל-"בעד" ול-"נגד" היא שהעיסוק הפרקטי […]

פרויקט "פונדקאות אחראית" הוא פרויקט שנוצר על ידי צוות אד-הוק, שאינו מקושר לאף ארגון קיים, ובוצע החל מסוף 2013 ועד אפריל 2014. לטובת הפרויקט התגבש צוות שכולל נשים וגברים, כולם/ן בהתנדבות, שהתאחדו סביב הצורך לאפשר גישה למידע בנוגע להיבטים המוסריים של פונדקאות לאוכלוסיות השוקלות להיות הורים באמצעות פונדקאות. כצוות, אין בינינו אחידות דעים בנוגע להיבטים רבים הקשורים בפונדקאות, ובכלל זה שאלת הלגיטימיות של הפונדקאות ככלל ומידת הרגולציה הנדרש בחוק בהקשר […]