פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

ישנן סוכנויות בהן לא מקושרת פונדקאית ספציפית להורים המיועדים. בסוכנויות אלו, נערכים למעשה כמה תהליכים – ורק כשנקלט עובר אצל אחת הפונדקאיות נחתם ההסכם בין ההורים המיועדים לבינה. מצב זה, שבו הפונדקאית חותמת על ההסכם רק לאחר הכניסה להריון, מעורר קשיים במספר הקשרים: הסוגיות הנוגעות לניסיונות הכניסה להריון (כגון הטיפולים הרפואיים לטובת ההחזרה) ולתחילת ההריון (כגון הטיפולים הרפואיים בתחילת ההריון והתזונה בשבועות הראשונים) אינן מוסכמות בין הצדדים, למרות שכבר בשלב […]

קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

ההחלטה על הפונדקאות צריכה להיות של הפונדקאית ושלה בלבד. עם זאת, אין דרך לוודא באופן חד משמעי שההחלטה אינה נגזרת מתכתיב של גורם אחר (ובפרט בן זוגה של הפונדקאית). סיכון זה מאפיין, לכאורה, מדינות בהן מעמד האישה נמוך, כגון הודו, אך נכון במידה רבה גם למדינות מערביות כגון ארצות הברית – ונכון לבחון אותו גם בתהליכים המתקיימים במערב. הדרך היחידה לצמצם את הסיכון הזה היא בהתרשמות פרונטאלית, שעשויה לסייע בהבנה טובה […]

קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

בחלק מהסוכנויות לא ניתן עותק מהחוזה לפונדקאית. לעיתים העובדה שהפונדקאית לא תוכל לקבל עותק מההסכם מצויינת מפורשות בהסכם עצמו. אנו מניחים שהרקע לכך הוא בשאיפה של הסוכנויות להבטיח להורים שלא יישארו מסמכים המתעדים את ההתקשרות לאחר התהליך, על מנת להבטיח תהליך אנונימי. עם זאת, הדבר מקשה על הפונדקאית לפעול במידה ויש הפרה של תנאי החוזה או לברר פרטים נוספים במידת הצורך במהלך תקופת ההריון ואחריו. חלק מההסכמים אף מרחיקים לכת […]

קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

בתהליך פונדקאות שמבוצע דרך סוכנות פונדקאות, לעיתים לא מועבר הכסף ישירות לפונדקאית, אלא דרך הסוכנות. לרוב, סוכנות זו גם מרכזת את הכסף המועבר לתורמת הביצית, למרפאת הפוריות ועוד. לפיכך, לעיתים אין שקיפות מלאה בנוגע לכמות הכסף המועבר בסופו של דבר לידי הפונדקאית. מובן שאין כל פסול בתשלום לסוכנות או לכל גורם נוסף, ובלבד שתהיה שקיפות בין הצדדים בנוגע לסך הכסף המגיע בסופו של דבר לפונדקאית, כולל מועד העברת הכסף, תשלום עבור הוצאות […]

קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו

הסכם הפונדקאות, המסדיר את ההתקשרות בין הפונדקאית וההורים המיועדים, צריך להיות כתוב בשפה המובנת לפונדקאית. בעבודה על אתר זה, נתקלנו במספר מקרים בהם תנאי זה לא התקיים: ההסכם היה כתוב בשפה שהפונדקאית אינה שולטת בה – או שהפונדקאית אינה יודעת קרוא וכתוב וההסכם לא הוקרא לה בצורה מסודרת. ישנן גם עדויות של חתימה באמצעות האצבע מצד הפונדקאית, שלא ידעה לכתוב את שמה. גם במקרה שההסכם כתוב בשפת האם של הפונדקאית, לא תמיד […]

קטגוריות: הסכם הוגן 0 אהבו