פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

במצבים שונים, ייתכן שתידרש הפונדקאית להפסיק את ההריון עקב סיבות רפואיות שעלולות לסכן את העובר או את היולדת. ישנם מקרים בהם ההמלצה היא חד-משמעית – ואילו במקרים אחרים נדרשת החלטה מורכבת נוכח המלצות מערכת הבריאות. ברוב (אם לא כל) המדינות בהן נערכת פונדקאות, יכולה הפונדקאית להחליט בעצמה על הפסקת ההריון או שמירתו בהינתן בעיה רפואית – אך עדיין ישנן מורכבויות שראוי לחשוב עליהן. בארצות הברית אירע מקרה שהציף את הבעיות הכרוכות בהפסקת […]

בתהליך הפונדקאות מוחזרים לרוב מספר עוברים לרחמה של הפונדקאית. הטענה הרווחת בקרב חוקרים היא כי ככל שמספר העוברים גדול יותר, כך גדל הסיכוי שייקלט עובר אחד לפחות – למרות שישנם חילוקי דעות בעניין זה. עם זאת, ברור כי החזרה של יותר מעובר אחד מגדילים את הסיכוי שייקלטו מספר עוברים. הריון מרובה עוברים משפיע על מהלך ההריון וטומו בחובו סיכונים גדולים יותר עבור הפונדקאית (ועבור העוברים). במקרה הטוב, הריון כזה יוביל ללידה […]

אחת הפרקטיקות הנהוגות בפונדקאות במדינות ובסוכנויות מסוימות היא שימוש בדילול עוברים בתחילת ההריון: החזרה של מספר גדול יחסית של עוברים כדי להגביר את הסבירות להיקלטות של עובר אחד לפחות, והפחתת כמות העוברים ברחם בשלבים המוקדמים של ההריון במידה ונקלט מספר גדול של עוברים (לרוב – יותר משניים). להליך הדילול יש השלכות על בריאות הפונדקאית וכן על בריאות העוברים הנותרים, ולכן ממעטים להשתמש בו. עם זאת, כאמור, לעיתים נכנסים ההורים לתהליך […]

כמו בכל הריון, גם בהריון הנערך במסגרת תהליך פונדקאות ישנן שורה של בדיקות רפואיות המתבצעות באופן שוטף (הגם שיש הבדלים בין הבדיקות הנהוגות במדינות השונות). לעיתים נדרשות גם בדיקות מעבר למינימום הזה, למשל אם התגלתה בעיה באחת הבדיקות השגרתיות או שההורים המיועדים מעוניינים לקבל מידע רפואי שלא ניתן במסגרת הבדיקות השגרתיות (למשל, במדינות בהן נהוג לקיים סקירת מערכות בודדת, ניתן לבקש לבצע סקירה נוספת, כנהוג בישראל). העלות על הבדיקות הנוספות […]

הנחיות משרד הבריאות הישראלי לגבי פונדקאות אינן מאפשרות לאישה להיות פונדקאית יותר משלוש פעמים במהלך חייה. ניתן להניח שהרציונל מאחורי ההגבלה נובע הן משיקול של סיכון רפואי והן משאיפה לצמצם כמידת הניתן את הסבירות שאישה תעסוק בפונדקאות כ"משרה מלאה". ככלל, החוק הישראלי מנסה לאזן בין הצורך של ההורים המיועדים בתהליך הפונדקאית לבין שמירה על זכות האישה לגופה – ולהשקפתו שימוש האישה בגופה כמקור הכנסה, תוך סיכון בריאותה, צריך להיות מוגבל. במדינות […]

מטבע הדברים, לא כל החזרה של עוברים לרחם מסתיימת בהריון מוצלח. עם זאת, כל החזרה כזו מצריכה תהליך רפואי (ולרוב גם נפשי) ממושך עבור הפונדקאית, הכולל נטילה של הורמונים המשפיעים על חיי היומיום. כמובן שגם לכישלון ניסיון ההחזרה עצמו יש השפעות רגשיות לא פשוטות – על ההורים המיועדים ועל הפונדקאית. שיקולים אלו הביאו לכך שהקווים המנחים לביצוע פונדקאות בישראל, למשל, קובעים כי על הפונדקאית וההורים לקבוע מראש את כמות הניסיונות המקסימלי […]

כמו בכל הריון, גם הריון במסגרת תהליך פונדקאות מצריך קבלת החלטות שונות, כגון שימוש בחומרי הרדמה אזורית, הכרעה בין לידה טבעית וניתוח קיסרי ואף הגדרה של הגורמים הרשאים להיכנס לחדר הלידה בזמן הלידה. במקרים קיצוניים, וככל הנראה נדירים, מתקבלות החלטות רפואיות עבור הפונדקאית ללא אישורה ולעיתים אף ללא ידיעתה (ראו למשל את העדויות המובאות בעמוד 66 במאמר זה). המצב השכיח יותר הוא שההחלטות מתקבלות על ידי הפונדקאית באופן פורמאלי, אך פעמים […]

תהליך הפונדקאות הוא תהליך מורכב מבחינה רפואית, עם פרוצדורות רפואיות שאינן תמיד מוכרות גם לנשים שכבר ילדו בעבר. הפונדקאיות מתבקשות, לעתים, לקבל החלטות רפואיות – חלקן סטנדרטיות ורלוונטיות לכל הריון (למשל בחירה בלידה טבעית או בניתוח קיסרי) וחלקן ייחודיות לתהליך. החלטות רפואיות של הפונדקאית לגבי גופה ובריאותה נמצאות אמנם בסמכותה, אבל לא תמיד המידע הרפואי הרלוונטי מועבר אליהן בשפה מובנת ובצורה מלאה. זאת, בין השאר מכיוון שבמדינות שונות ישנם פערי תרבות, […]

אנו ממליצים להקפיד שהפונדקאית תזכה לביטוח חיים במסגרת ההסכם עימה. כמו כן, אנחנו ממליצים לקחת בחשבון אפשרות של סיבוכים לאחר הלידה ולכן לממן עבורה ביטוח חיים שתוקפו חורג ממשך ההריון. בקביעת גובה הקרן, אנו ממליצים לבחון את עלות המחייה במדינה בה מתבצעת הפונדקאות.  

אנו ממליצים לוודא שלפונדקאית יש ביטוח בריאות המכסה את הטיפול הרפואי בכל מהלך הפונדקאות – החל מהבדיקות הרפואיות לפני ההחזרה, דרך נטילת ההורמונים, ההריון עצמו והבדיקות הנערכות במהלכו ועד להתאוששות מלאה וחזרה לחיי השגרה מספר שבועות או חודשים לאחר הלידה. אנו ממליצים שהביטוח יכסה את כל ההוצאות הרפואיות בתקופה זו, גם כאלו שאינן קשורות ישירות להריון. כמו כן, אנחנו ממליצים שרמת הטיפול הרפואי בפונדקאית בהיבטים שאינם קשורים ישירות לפונדקאות ובימים […]