פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

סוגיית הקשר עם הפונדקאית ועם תורמת הביצית היא מורכבת עבור הורים רבים. יש הורים שמעוניינים לשמור על קשר עם הנשים ואף רואים בהן חלק מהמשפחה, יש שמעדיפים לשמור על קשר מרוחק, יש ששומרים רק את המידע הבסיסי הדרוש כדי לאפשר לילד/ה לבחור בעתיד אם ברצונו/ה למצוא אותן ויש שמעדיפים נתק מוחלט על כל המשתמע מכך. בסוגיה זו, כמובן, אין המלצה אחת שתתאים לכולם/ן – ויש כמובן הבדלים גדולים בין הקשר […]

סוגיית הקשר בין הפונדקאית לילד/ה היא סוגיה לא פשוטה עבור הורים רבים. יש הורים שמעוניינים למנוע קשר כזה כדי להימנע היקשרות בין הצדדים, ישנם הורים שרואים זאת מחובתם להפגיש את הילד/ה עם הפונדקאית על מנת ליצור קשר כלשהו – וישנם הורים שהסוגיה אינה מהותית להם לכאן או לכאן. באותה מידה, ישנן גישות שונות בקרב פונדקאיות: ישנן כאלו המפחדות להיקשר ומעוניינות לנתק את הקשר בהקדם – ואצל אחרות יש כמיהה לראות […]

בחלק מהמקרים בהם מתנהל קשר עם הפונדקאית במהלך ההריון, ההורים המיועדים פוגשים גם את משפחתה הגרעינית – בן זוג וילד/ים. הקשר נוצר לפעמים עוד לפני החתימה על ההסכם, ונמשך לאורך ההריון, סביב הלידה ואחריה. בדומה לקשר עם הפונדקאית, הוא מתקיים דרך האינטרנט ו/או פנים אל פנים, בהתאם לנסיבות. קשר שכזה יכול להועיל משתי בחינות: ראשית, הוא מוסיף עוד פן אנושי ורגשי לקשר עם הפונדקאית, בניגוד לפן הכלכלי-עסקי שלו, ובכך משפר […]

כפי שכתבנו במבוא למוקד הידע, אנו מאמינים שנכון שההורים יפעלו להשיג את מירב המידע לגבי רצונותיה וצרכיה של הפונדקאית לפני חתימת החוזה, בין השאר כדי לוודא במידת האפשר את הסכמתה מדעת לתהליך. עם זאת, אנו מכירים בכך שלא תמיד ניתן לערוך פגישה כזו, בין השאר עקב הבדלים תרבותיים ושיקולים כספיים. גם במהלך ההריון, יכול קשר שוטף (בין אם פנים אל מול פנים או באמצעות טלפון/סקייפ) לסייע בליבון בעיות המטרידות את […]

בתהליכי פונדקאות, לרוב, יש עיסוק רב של ההורים בבחירת תורמת הביצית ו/או הפונדקאית. עם זאת, ראוי לדעתנו לתת את הדעת גם לאפשרות בחירה של הפונדקאית (ושל תורמת הביצית) בהורים המיועדים. תהליכי הפונדקאות בהקשר הזה נבדלים מאד זה מזה – בקנדה, למשל, בוחרת הפונדקאית את ההורים המיועדים (ולא להיפך) מתוך מאגר, באופן המתאים לה. מהצד השני, ישנם תהליכים שבהם לא ניתן לפונדקאית כל מידע לגבי ההורים המיועדים עד לסיום ההריון ולעיתים […]