פונדקאות אחראית

מוקד ידע בנוגע להיבטים האתיים בתהליך

במקרים רבים, תורמת הביצית מגיעה ממדינה אחרת מזו בה מתבצעת הפונדקאות. לעיתים תרומת הביציות נעשית במדינה בה היא אזרחית ולעיתים במדינה אחרת, בה נערכת הפונדקאות. כיום אין קונצנזוס במדע בנוגע לסיכונים הקיימים בתרומת ביציות, אך מדינות שונות עדיין מגבילות את כמות מחזורי השאיבה שיכולה אישה לעבור. בארה"ב למשל קובע ה-American Society for Reproductive Medicine כי יש להגביל את כמות המחזורי לשישה לתורמת. חוק תרומת הביציות הישראלי, מנגד, מדבר על שלושה מחזורי תרומה. […]

למרות שמדובר בתהליך קצר משמעותית מההריון, תהליך תרומת הביציות אינו חף מסיכונים. לקראת השאיבה, מוזרקים לתורמת הביצית הורמונים שתכליתם להגביר את כמות הביציות הנשאבות במסגרת התהליך. להרגשת תורמות ביציות רבות, הורמונים אלו מקשים על ההתנהלות בחיי היומיום. יש לציין כי הגדלת מינוני ההורמונים עשויה להגדיל את כמות הביציות הנשאבות – אך עלולה גם לפגוע בבריאות התורמת ובהתנהלותה היומיומית. תהליך השאיבה עצמו נעשה בהרדמה מלאה – וכמו כל תהליך כזה, הוא […]

תרומת הביצית נערכת לעיתים במדינה אחרת מזו בה נערכת הפונדקאות. פעמים רבות מדובר בתהליך אנונימי, שמעורבות ההורים המיועדים בו מצומצמת יחסית. למרות שהתהליך נתפס לעיתים כנטול סיכונים, מדובר למעשה בתהליך שנערך בהרדמה מלאה, לאחר תקופה בה לוקחת תורמת הביצית הורמונים המשפיעים על חיי היומיום שלה. מכיוון שהתהליך כרוך בסיכונים רפואיים בהקשרים שונים – ובעיקר פרוצדורת השאיבה עצמה וההרדמה – אנו ממליצים לוודא שהתורמת זוכה לביטוח רפואי במסגרת התהליך ובתקופה שאחריו. חשיבות […]